Honors for Jiri

 

English   Czech

On April 2, 2015, the Czech Republic's Selection Council of Mensa nominated 5 persons for honorary acknowledgment in the year 2015. 

Jiří was listed as the first runner-up for this prestigious award (the article of the Czech Mensa can be downloaded as a pdf-file here ).

Jiří sincerely appreciates the nominating committee's confidence in him. 

mensa cr

2. dubna 2015, Výběrová Rada Mensy České Republiky navrhla 5 osobností.k nominaci pro čestné uznání roku 2015. 

Jiří je uveden na první místě z osobností, které pro rok 2015 byly navrženy (článek Č. Mensy je jako pdf-soubor ke stažení zde ).

Jiří si velice váží této důvěry.

Reporter of the Czech Geological Society (page 6 bottom) HERE .  

Zpravodaj České geologické společnosti (str. 6 dole) ZDE . 

 

Recommendation letter by Prof. Dr. Jörn THIEDE 

 

(in English)

PDF HERE

(in German) 

PDF HERE

(in Czech) 

PDF HERE

 

New layer...