Jiri in Media

English 

   Czech
Michael Montgomery (1941–1998) introduced me to the Czech Department of the Radio BBC, Bush House, London, in March or April 1968. The interview with me was transmitted on Czech BBC short waves — my colleague who was in that time in India, heard it: Michael Montgomery Michael Montgomery (1941–1998) mě uvedl do Českého oddělení rozhlasu Radio BBC, Bush House, London, v březnu nebo dubnu 1968. Můj interview byl vysílán na krátkých vlnách Českého BBC — můj kolega, který byl v té době v Indii, ho slyšel:
http://www.bbc.co.uk/
Marina Hužvárová (*1960), a noted journalist with the Academy of Science Czech Republic in Praha, Czech Republic, interviewed me for the magazine Český Dialog August 1999. The  text was reprinted also in CS Magazin in April 2003 (in Czech language): Marina Hužvárová_Pf_2013_crop Redaktorka Marina Hužvárová (*1960), dnes Akademie Věd České Republiky, napsala z hovoru se mnou interview pro Český dialog, srpen 1999, který byl v dubnu 2003 přetištěn i v CS Magazinu zde:
http://www.cs-magazin.com/index.php?a=a2003042072
Gloria Hrušková, a potential student of my course, Planetology for Geologists 2012, Geology Dept., Faculty of Natural Science, Charles University in Praha, wrote the following interview about me In May 2012 (in Czech language):    Gloria Hrušková, má potenciální studentka Planetologie pro geology 2012 na Geologii Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze, napsala o mně tento rozhovor v květnu 2012:
http://www.granometry.com/data/gloria_jb_1.pdf

Czech TV station TV NOE, in the series Through the Depths of Universe: moderator Jindřich Suchánek discusses with Jiří Březina the view of a geologist at solar system, planets and their moons. The discussion was presented (in Czech language) in two parts, recorded 15-OCT-2013 with premieres: 

Part 1: 4-JAN-2014, Part 2: 1-FEB-2014. 

 

  Česká televizní stanice TV NOE, v pořadu Hlubinami vesmíru: moderátor Jindřich Suchánek diskutuje s Jiřím Březinou o pohledu geologa na sluneční soustavu, planety a jejich měsíce, ve dvou pořadech (v češtině), které byly natočeny 15. 10. 2013 a měly premiéry: 
1. díl 4. 1. 2014, 2. díl 1. 2. 2014. 

 tv noe: http://www.tvnoe.cz/porad/hlubinami-vesmiru-s-dr-jirim-brezinou-1-dil 
http://www.tvnoe.cz/porad/hlubinami-vesmiru-s-dr-jirim-brezinou-2-dil

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RKHkb6UHWQ0  | https://www.youtube.com/watch?v=7HCSW38_Vlc | https://www.youtube.com/watch?v=tH4INsfuXPg | https://www.youtube.com/watch?v=hsDlY_T2Z1o | http://youtu.be/hsDlY_T2Z1o