Teaching & Presentations | Subjects (in Czech)

Forenzní (kriminalistická) geologie 
 

 

Stručné dějiny forenzního výzkumu, základní druhy geologických materiálů: minerály, horniny, rudy, nerudy; charakteristika půd a jejich složek, fosilie a mikrofosilie; přehled geologických materiálů upravených člověkem, např. při stavbě domů, mostů, zdí atd., umělé a komerční materiály: sklo, isolace tresorů, čisticí a kosmetické prášky, abrasiva, písky a jíly; sběr důkazů: odběr vzorků representativních pro srovnávací účely (rozšiřování referenčních vzorkových sbírek) a průkazných vzorků; určovací vlastnosti (barva, zrnitostní složení, struktura, přírodní a ochranné isotopické značkování) a mechanické, fysikální, chemické metody a geofysikální metody, jejich kombinace a logické použití zvyšuje spolehlivost; druhy geologických, mineralogických a zejména gemologických podvodů; budoucnost forenzní práce, příklady úspěchů geologické kriminalistiky. Doporučená literatura:

  • Raymond C. MURRAY, 2004, Evidence from the Earth: Forensic Geology and Criminal Investigation; Mountain Press Publishing Company, Missoula, Montana, USA; 228 (5.5"x8.5") stran, paperback, ISBN 0-87842-498-9 .
  • Kenneth PYE, 2007, Geological and soil evidence: Forensic Applications; CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Rayton, FL, USA; 335 stran, ISBN-13: 978-0-8493-3146-6 .
  • Kenneth PYE + D. J. CROFT (eds), 2004, Forensic Geoscience: Principles, Techniques and Applications; Geological Society, London, Special Publication No. 232, 318 stran, ISBN 1-86239-161-0 .
  • Martin Paul EWISON + Richard W. VORDER-BRUEGGE (editors), 2010 (25-FEB-10), Computer-Aided Forensic Facial Comparison, Scientific and Technical Aspects; CRC Press, 192 stran, 128,99 €URO; ISBN-10: 1439811334, ISBN-13: 978-1439811337.