Teaching & Presentations | Subjects (in Czech)

Ekologická geologie (Environmental Geology) 

Planetární prostředí Země, vývoj Země, vývoj života v závislosti na změnách prostředí, zejména klimatu, exponenciální vývoj lidské populace, populační explose nejchudších (neproduktivních) lidských skupin, růst nezaměstnaných a nároků na zaměstnané; materiály zemské kůry, principy anorganické chemie, přehled horninotvorných a ložiskových minerálů, hlavní typy hornin a jejich vzájemné přeměny, desková tektonika; zemětřesení a vulkanismus, jejich vliv na blízké a vzdálené obyvatelstvo; práce řek a povodně, pobřežní mořská erose a sedimentace, erose a sedimentace větru, erose a sedimentace ledovců, doby ledové, gravitační svahový pohyb (půdní sesuvy ap.); spodní voda jako zdroj, vznik a typy půd, jejich ohrožení, minerální zdroje: rudní, nerudni a energetická ložiska (fosilní paliva a alternativní zdroje), dobývání, vliv na prostředí, nedostatkové suroviny, řešení; atmosféra, zvrstvení, vývoj (kyslík v atmosféře teprve v poslední desetině zemské existence), ochrana před penetrací rychlých těles (meteority), subatomických částic a energetického el-magnetického záření (UV), ale i permeabilita pro únik pozemského IR záření pro rovnováhu s vnějším el-mag. vstupem (viditelné světlo) udržuje dané klimatické teploty; základní fotochemické reakce (vznik ozonu, fotosynthesa); produkty lidské činnosti (odpad ap.) - užití jako nové suroviny nebo jejich chemická deaktivace a ekologické ukládání; problémy odpadu tuhého, tekutého, plynného a radioaktivního; znečištění půd, vody a vzduchu (odlišení lidského podílu od přirodních procesů), anthropogenní změny prostředí a jejich vliv na zdraví lidí, zvířat a rostlin. Hlavní ekologické principy: zachování dlouhodobých rovnováh, vzájemné závislosti se týkají nejen lidstva, ale i rostlinné a živočišné říše a jejich zachování v proporcích celého spektra druhů, genetický poklad života.

Doporučená literatura:
Carla W. MONTGOMERY, 2006, Environmental Geology; McGraw-Hill, Boston, New York, etc., 7. vydání; 540 (9x10.75") stran, paperback, ISBN 0-07-111625-7 .